Twój koszyk jest pusty.

Polityka prywatności

DANE OSOBOWE I OCHRONA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności serwisu www.foodandfriends.pl

 1. Informacje ogólne: Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez Serwis www.foodandfriends.pl.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest FOOD & FRIENDS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 12, 61-730 Poznań, NIP: 7861686528, REGON: 301445829.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Usługodawca opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zrachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania zamówienia w Sklepie Internetowym.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis foodandfriends.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Usługodawca zaleca się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności Klient proszony jest o kontakt elektroniczny pod adresem: info@foodandfriends.pl.